mp3 tags decode

Декодування mp3 тегів #

Щоб автоматом конвертнуть теги із Віндової в UTF-8:

find . -iname "*mp3" -print0 | xargs -0 mid3iconv -e CP1251 -d